Taktile skilt er en samlebetegnelse på skilt som er egnet for svaksynte. Skilt som er godkjent i universell utforming skal kunne leses av flest mulig uavhengig av språk- og funksjonsevne.Skiltene skal også kunne leses av blinde og må derfor utformes med følbar tekst (taktil) og eventuelt blindeskrift (braille). Vi sørger for at skiltene som produseres til enhver tid tilfredsstiller gjeldende lover for taktile skilt.Skilt er en svært viktig del av det som defineres som «veifinning» og lovverket setter klare krav til dette. Det er mange hensyn å ta for å oppnå god skilting med tanke på avstander, funksjoner, kontraster, belysning også videre.

Krav til taktile skilting for blinde og svaksynte

Arbeidet med lovforslaget som vil forplikte utbyggere og ansvarlige for alment tilgjengelige bygg til å skilte for blinde og svaksynte er sluttført. Grunnlaget for loven om universell utforming kan du lese i Odelstingspreposisjon nr. 44 (2007-2008) “Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)”.Loven stiller krav til tilrettelegging av alle bygg som er tilgjengelige for almenheten. De nye kravene i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift tråtte i kraft 1. juli 2009.

Hva er taktile og punktskrift?

Taktil går ut på at informasjonen på skiltet er opphevet. Det gjør det lettere for synshemmede å oppfatte informasjonen på skiltet ved å berøre det. Det er et stort utvalg av fargekombinasjoner tilgjengelig når det gjelder taktile skilt og skilt med blindeskrift. Punktskrift (også kalt Braille eller blindeskrift) er en skrift for synshemmede, som består av opphøyde punkter som kan føles med fingrene.Hver bokstav og tegn består av en celle med punkter. Dette kan gir mange ulike kombinasjoner av punkter i én celle. Punktskrift kan gjengi bokstaver, skilletegn, tall og matematiske tegn.

Taktile print – reduserer tiden

Vi produserer alle taktile skilt og braille produkter i vår egen produksjon. Metoden vi benytter reduserer produksjonstiden betraktelig, samtidig som man beholder kvaliteten.Våre taktile produkter følger til enhver tid gjeldende regelverk og oppfyller lovverket i forhold til universell utforming. Friheten står i forsetet når vi produserer selv – Vi kan levere taktile skilt med mange forskjellige bakgrunner og farger.I tjenesten vår har vi implementert en online designer som gjør at du enkelt kan lade ditt eget taktile skilt enten med eller uten braille skrift.


Mer om universell utforming


Regjeringen.no: Handlingsplan for universell utforming
Bufdir.no: Universell utforming A-B-C
Våre produkter
Lag taktile skilt med egen tekst

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *