Viser 1–18 av 19 resultater

HMS Skilt

Godkjente HMS skilt som til enhver tid følger gjeldende regelverk. Her finner du et godt utvalg av Advarsel- og fareskilt, Brannskilt, Forbudsskilt, Informasjonsskilt, Nødutgang- og førstehjelpskilt og Påbudskilt.

Alle skiltene har alltid oppdaterte ISO 7010 piktogrammer som hjelper til å forstå hva skiltet betyr uansett språklig eller kulturell bakgrunn.

Byggeplass og HMS-skiltene bør være godt synlig fra alle vinkler. Førstehjelpsutstyr og brannslukkings-utstyr skal også merkes tydelig slik at det er enkelt å finne frem til for alle. Sammen tar vi sikkerhet på alvor.

Viste du at Unisign leverer alt du trenger til byggeplassen? Ta kontakt om du ønsker hjelp med å sette sammen en total pakke for prosjektet!