Universell Utforming: Iht. Tek17 & NS11001-1!

Universell utforming handler om å skape et inkluderende samfunn ved å sørge for trygg ferdsel for alle. Både i det daglige og i nødsituasjoner.

Ideen bak denne utformingen er å utforme samfunnet på den måten at så mange som mulig skal kunne delta aktivt uavhengig av funksjonsevne.

Et korrekt universelt utformet bygg, vil gjøre det enklere for personer med nedsatt funksjonsevne å orientere seg. Ta kontakt for en uforpliktende prat om ditt prosjekt.

Vi leverer blant annet: Taktil merking (Farefelt, oppmerksomhetsfelt og ledelinjer), Taktile skilt med og uten punktskrift, Taktile håndløper skilt, Trappeneser for innvendig og utvendig bruk, kontrastmerking, Taktile orienteringskart, Rømningsplaner med punktskrift og mye mer.

Viste du at Unisign As prosjekterer, produserer og monterer løsninger som tilfredsstiller kravene til universell utforming? Alle produkter / løsninger følger til enhver tid gjeldende regelverk TEK17 og NS11001-1