Viser alle 15 resultater

Byggeplasskilt for entreprenører!

Byggeplasskilt som oppfyller ISO standard 7010 sine krav til utforming ved bruk av piktogrammer og farger. Alle skiltene er enkle og forstå uansett språklig eller kulturell bakgrunn.

Alle byggeplasser har strenge krav om opplysning- og informasjonsplikt ovenfor de som arbeider der, leverandører og andre som ferdes på byggeplassen. Denne plikten overholdes dersom det merkes godt med opplysningsskilt på hensiktsmessige steder.