Viser 1–18 av 25 resultater

Varsel- og fareskilt!

Varsel- og fareskilt informerer om farer og risiko på arbeidsplassen og i det offentlige rom. Varselskilter og fareskilter vil raskt og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare for de som er i området.

Symbolet på varsel- og fareskilt skal ha trekantform med sort symbol på gul bakgrunn. Gulfargen skal dekke minst 50% av skiltflaten.

Unisign sine varsel- og fareskilt er godkjent etter internasjonal standard ISO 7010.

Viste du at Unisign leverer alt du trenger av lovpålagte skilt? Ta kontakt om du ønsker hjelp med å sette sammen en total pakke!