Taktil indikator i stål med ilegg – Taktile elementer

Taktile indikator i stål med skli innlegg er elementer som brukes til ledelinjer som monteres på gulvet for å lede vei mellom viktige funksjoner i offentlige bygg. De kan også brukes foran heiser, trapper, informasjonstavler eller benyttes som trappeneser.

I følge Norsk Standard NS 11001:2018 Universell utforming av byggverk skal ledelinjer ha en luminanskontrast på 0,4 mot gulvet og oppmerksomhetsfelt ha en luminanskontrast på 0,8 mot gulvet. Det bør du tenke på når du skal velge farge på de taktile indikatorene.

For mer informasjon om dette produktet – Ta kontakt med oss

Informasjon:

Størrelse: 280 mm x 35 mm x 3 mm
Festemetode: selvklebende eller mekanisk