Annen fare skilt 156 MS FGG Kl. 3

2,674 kr inkl. mva

Annen fare skilt brukes når en fare er vanskelig å oppfatte i tide av kjørende som ferden med nødvendig aktsomhet, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforholdene, vegutformingen eller omgivelsene på stedet.

Produktnummer: 9716442 Kategori: Stikkord: ,

Annen fare Skilt 156 – MS FGG Kl. 3 – Trafikkskilt

Annen fare skilt brukes når en fare er vanskelig å oppfatte i tide av kjørende som ferden med nødvendig aktsomhet, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforholdene, vegutformingen eller omgivelsene på stedet.

Skiltet produseres i 3 mm aluminium med FGG kl. 3 refleksfolie. Vegarbeid skiltet er godkjent for bruk på offentlig vei.

 

Lover og forskrifter for annen fare

Vegarbeid er omfattet av en rekke lover og forskrifter. Noen sentrale er: Vegtrafikkloven, Vegloven, Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven).

Vegtrafikkloven gjelder all trafikk med motorvogn, og all annen ferdsel på veg eller område som har alminnelig trafikk med motorvogn.

§ 3. Grunnregler for trafikk, beskriver grunnregler for hensynsfull, aktpågiven og varsom
adferd. Grunnreglene om hensynsfull, aktpågivende og varsom atferd gjelder også for
vegarbeidere, både innbyrdes og overfor andre trafikanter.

På den annen side krever § 3 at andre trafikanter må være spesielt oppmerksomme når de kommer til steder hvor det pågår vegarbeid.

§ 5. Skiltregler m.m., omtaler at trafikantene pålegges å følge de forbud og påbud som gis med trafikkskilt, lyssignaler eller oppmerking.

Trafikkskilt, signaler og oppmerking skal ikke settes opp uten tillatelse fra ”vedkommende myndighet”, det vil si skiltmyndigheten. Det er heller ikke lov til å sette opp andre skilt som kan forveksles med offentlige skilt. Ulovlig skilting kan fjernes eller bli forlangt fjernet av slike myndigheter.

Det er forbud mot å endre, fjerne eller skade trafikkskilt o.l. Dette innebærer blant annet at det ved vegarbeid er ulovlig å endre varsling og sikring hvis dette ikke framgår av godkjent varslingsplan for arbeidet.

Den som setter opp, endrer eller fjerner skilt ulovlig, kan bli straffet i henhold til straffeloven.

Les mer i håndbok 051 – Arbeids-varsling her

 

Kontakt oss i dag

Trenger du et annen fare skilt av høy kvalitet som kan leveres raskt? Da har Unisign tjenester som er skreddersydd for deg. Kontakt oss på telefon eller e-post i dag, og få mer informasjon om tjenestene vi leverer.

Vi har spesialisert oss på sikkerhetsmerking, profilering, brannsikkerhet og generell skilting, og har kompetansen du er ute etter!

Vekt3 kg