3M sitrusrens 500ml

660 kr 528 kr eks. mva

Naturbasert rens og limfjerner for allsidig bruk. Fjerner raskt og effektivt uherdede lim -og tapetrester fra de fleste overflater, samt skomerker fra gulv. Ikke-korroderende og inneholder ingen syre-, klor- eller petroleumsbaserte løsemidler.

– Løser effektivt opp fett, oljer, asfalt og smuss

– Fare- og sikkerhetsinformasjon:
– H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
– H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
– H315 Irriterer huden.
– H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Produktnr: 266363 Kategori: