Kontrastmerking av glassflater er en viktig del av universell utforming som skal sikre at blinde, svaksynte og eldre skal kunne ferdes trygt i det offentlige rom.

Norges Blindeforbund har utarbeidet en rekke krav til utforming av publikumsbygninger for å sikre universell utforming. Dette er optimale løsninger som fungerer godt for alle. Du kan lese mer om dette på Norges Blindeforbunds nettsider

Byggeteknisk forskrift TEK17 (tidl. TEK10) §12 – 17 andre ledd sier at:

«Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende glassfelt.» Se hele forskriften her

Hva er hensikten med kontrastmerking?

Hensikten med kontrastmerking er at glassfeltet blir godt synlig også for personer med nedsatt syn.

Høyden på markeringen er angitt slik at markeringen blir synlig for de som står og de som sitter i rullestol, for personer med ulik synsevne og for barn.

Kravet om ulikt mønster i glassmarkøren for dør og det nærliggende glassfeltet er gitt for at personer lettere skal kunne se at det er en dør i feltet.

Godt synlig markering av hele glassfeltet oppfyller kravet om merking i to høyder.

§ 12-17 Figur 1: Glassfelt som er kontrastmerket med glassmarkør som er synlig fra begge sider og i to høyder, med forskjellig mønster i døren og nærliggende glassfelt


Unisign AS har lang erfaring med kontrastmerking og kan hjelpe deg med ditt prosjekt for å sikre at alle krav tilfredsstilles i henhold til universell utforming. Ta kontakt for en uforpliktende prat!